Representantforslag om et universelt utformet samfunn

Dette dokument

  • Representantforslag 26 S (2016–2017)
  • Dato: 09.12.2016
  • Fra: Karin Andersen og Heikki Eidsvoll Holmås
  • Sidetall: 4

Innhold

Til Stortinget
9. desember 2016

Karin Andersen

Heikki Eidsvoll Holmås