Representantforslag om å kreve åpenhet om honorarer fra legemiddelindustrien til helsepersonell

Dette dokument

  • Representantforslag 52 S (2018–2019)
  • Fra: Sheida Sangtarash, Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken
  • Sidetall: 1

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Helsepersonell har en helt spesiell rolle i samfunnet. Det ligger stor makt i den kunnskapen og de rollene de har. I dag har helsepersonell ingen plikt til å offentliggjøre hvor mye penger de mottar fra legemiddelindustrien, selv om de samtidig er ansatt i det offentlige helsevesenet. Dette hemmeligholdet er skadelig for tillit, åpner for misbruk og gir virksomheter med enorme kommersielle interesser mulighet til uheldig påvirkning.

Når norske leger mottar flere millioner til sammen i honorarer fra legemiddelindustrien, mener forslagsstillerne at det minste man kan kreve, er at leger som jobber i eller for det offentlige helsevesenet, oppgir denne interessekonflikten. Når leger jobber for et legemiddelfirma på ettermiddagen og skriver ut medisiner fra samme firma på formiddagen, risikerer man å svekke tilliten til helsevesenet.

Avisen Dagens Medisin melder at beløpene som er utbetalt fra legemiddelindustrien til helsepersonell som nekter å samtykke til offentliggjøring, øker. I 2017 var beløpet 7,5 mill. kroner. I dag innhenter legemiddelselskapene samtykke fra helsepersonell når de skal offentliggjøre hvor mye leger og sykepleiere har mottatt fra legemiddelindustrien, og det er mulig å reservere seg.

Forslagsstillerne mener det er helt nødvendig å sikre åpenhet om disse transaksjonene for å sikre muligheten for nødvendige kontrolltiltak.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  1. Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift sikre at helsepersonell som er ansatt i eller jobber på oppdrag for det offentlige helsevesenet og samtidig mottar honorar fra legemiddelindustrien, blir registrert i et åpent, søkbart register som administreres av Helsetilsynet.

  2. Stortinget ber regjeringen sørge for at det stilles krav til de offentlige komiteene for legemiddelkjøp (LIS-komiteene) om at faglige eksperter ved innkjøp offentliggjør sine interessekonflikter.

27. november 2018

Sheida Sangtarash

Kari Elisabeth Kaski

Lars Haltbrekken