Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sheida Sangtarash og Audun Lysbakken om å stoppe nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Nedleggelsen av fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus slik det er vedtatt i styremøte i Helse Møre og Romsdal 27. mars, er i strid med et klart vedtak i Stortinget 24. mai 2018. Stortingsvedtaket slår fast:

«Stortinget ber regjeringen sikre en trygg og fremtidsrettet fødselsomsorg ved å sikre dagens fødeinstitusjoner.»

I mai 2019 skal Stortinget behandle et forslag om helsetilbudet i Møre og Romsdal. Spørsmålet om fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus kan ikke vente til da, så lenge planen er at den skal legges ned allerede etter sommeren. For å hindre et brudd på stortingsvedtak nr. 750 (2017–2018) må regjeringen umiddelbart instruere Helse Møre og Romsdal om å sikre fødeavdelingen i Kristiansund fram til et nytt sykehus er bygget.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen følge Stortingets vedtak nr. 750 (2017–2018) og umiddelbart instruere Helse Møre og Romsdal om å ikke legge ned fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus.

9. april 2019

Sheida Sangtarash

Audun Lysbakken