Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Audun Lysbakken, Nicholas Wilkinson og Torgeir Knag Fylkesnes om nødvendige endringer for å kunne oppløse tvangssammenslåtte fylkeskommuner

Innhold

Til Stortinget
28. januar 2020

Karin Andersen

Arne Nævra

Freddy André Øvstegård

Audun Lysbakken

Nicholas Wilkinson

Torgeir Knag Fylkesnes