Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om større bruk av to- og trefelts veier i stedet for firefelts motorveier

Innhold

Til Stortinget
4. mars 2020

Arne Nævra

Lars Haltbrekken

Kari Elisabeth Kaski