Representantforslag om å sikre hjelpestønad for barn under langvarige sykehusopphold

Dette dokument

  • Representantforslag 44 S (2020–2021)
  • Fra: Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
3. november 2020

Solfrid Lerbrekk

Nicholas Wilkinson