Representantforslag om å sikre norsk råderett over egen innvandringspolitikk og si nei til EUs «New Pact on Migration and Asylum»

Dette dokument

  • Representantforslag 206 S (2020–2021)
  • Fra: Jon Engen-Helgheim og Christian Tybring-Gjedde
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
7. april 2021

Jon Engen-Helgheim

Christian Tybring-Gjedde