Representantforslag om et offentlig utvalg som skal utrede et nytt opptakssystem for høyere utdanning

Dette dokument

  • Representantforslag 245 S (2020–2021)
  • Fra: Nicholas Wilkinson, Freddy André Øvstegård og Mona Fagerås
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget
8. april 2021

Nicholas Wilkinson

Freddy André Øvstegård

Mona Fagerås