Representantforslag om å fjerne foreldelsesfristen for seksualforbrytelser mot barn

Dette dokument

  • Representantforslag 273 S (2020–2021)
  • Fra: Per-Willy Amundsen, Solveig Horne, Kari Kjønaas Kjos og Silje Hjemdal
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget
8. april 2021

Per-Willy Amundsen

Solveig Horne

Kari Kjønaas Kjos

Silje Hjemdal