Representantforslag om styrking av bemanningsnormen i barnehagene

Dette dokument

  • Representantforslag 23 S (2023–2024)
  • Fra: Hege Bae Nyholt og Naomi Wessel
  • Sidetall: 3

Innhold

Til Stortinget
24. oktober 2023

Hege Bae Nyholt

Naomi Wessel