Utbygging og drift av Jotun, med unntak av Del II

St.prp. nr. 65 (1996-97), med unntak av Del II, oppfølging av St.meld. nr. 41 (1994-95) (Klimameldingen) og Innst. S. nr. 114 (1994-95) Innst. S. nr. 248 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 05.06.1997 Innst. S. nr. 248 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1997