Lov om endring i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innst. O. nr. 76, endret konklusjon) (Innst. O. nr. 55 ble sendt tilbake til komiteen 18. mars 1997 Innstilling avgitt 06.03.1997 Innst. O. nr. 55 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Sendt tilbake til komiteen for fornyet behandling

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.1997

   Behandlet i Odelstinget: 20.05.1997