Odda kommune sender skriv datert 12. mars 1998 med uttalelse fra kommunestyret vedrørende avklaring av kraftsituasjonen for hjørnesteinsbedrifter i Odda

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.