Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende omfang, lærlinger og økonomi i Reform 94

Dokument nr. 3:9 (1997-98), Innst. S. nr. 189 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 19.05.1998 Innst. S. nr. 189 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1998

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1998