Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om at det over Fiskeridepartementets budsjett bevilges 5 millioner kroner til frivillige organisasjoner under Norges Fiskarlag til informasjonsarbeid i forbindelse med Havets År

Dokument nr. 8:101 (1997-98), Innst. S. nr. 184 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 14.05.1998 Innst. S. nr. 184 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1998

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1998