Ett sted må grensen gå. Ny inndeling av helseregionene på Sør-Østlandet

St.meld. nr. 37 (1997-98), Innst. S. nr. 231 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.06.1998 Innst. S. nr. 231 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1998