Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Vidar Kleppe og Jan Simonsen om at norsk statsborgerskap først innvilges utenlandske statsborgere som har fraskrevet seg sitt opprinnelige statsborgerskap

Dokument nr. 8:123 (1997-98), Innst. S. nr. 109 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen, Øystein Hedstrøm, Vidar Kleppe Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 04.03.1999 Innst. S. nr. 109 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.03.1999

   Behandlet i Stortinget: 13.04.1999