Glommens og Laagens Brukseierforening. Ny konsesjon for regulering av Osensjøen

St.prp. nr. 69 (1997-98), Innst. S. nr. 105 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 24.02.1999 Innst. S. nr. 105 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.02.1999

   Behandlet i Stortinget: 02.03.1999