Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Simonsen, Jørn L. Stang, Vidar Kleppe og Terje Knudsen om en handlingsplan for å øke sikkerheten for polititjenestemenn

Dokument nr. 8:8 (1998-99), Innst. S. nr. 154 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jørn L. Stang, Jan Simonsen, Terje Knudsen, Vidar Kleppe Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 22.04.1999 Innst. S. nr. 154 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.1999

   Behandlet i Stortinget: 04.05.1999