Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende styring og samordning av IT-virksomheten i justissektoren

Dokument nr. 3:5 (1998-99), Innst. S. nr. 166 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 05.05.1999 Innst. S. nr. 166 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.1999

   Behandlet i Stortinget: 18.05.1999