Lov om teknisk fagskole

Ot.prp. nr. 82 (1998-1999), Innst. O. nr. 2 (1999-2000), beslutning. O. nr. 1 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 14.10.1999 Innst. O. nr. 2 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.10.1999

   Behandlet i Odelstinget: 21.10.1999

   Behandlet i Lagtinget: 04.11.1999