Videregående opplæring

St.meld. nr. 32 (1998-1999), Innst. S. nr. 246 (1998-1999)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 17.06.1999 Innst. S. nr. 246 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 06.10.1999