Visse organisasjonsendringer m.v. i Forsvaret

St.prp. nr. 89 (1998-99), Innst. S. nr. 38 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 25.11.1999 Innst. S. nr. 38 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.1999

   Behandlet i Stortinget: 06.12.1999