Hovedtrekk i fremtidig norsk bistand til landene i Sørøst-Europa

St.meld. nr. 13 (1999-2000), Innst. S. nr. 128 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 09.03.2000 Innst. S. nr. 128 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.2000

   Behandlet i Stortinget: 04.04.2000