Svalbardbudsjettet for budsjetterminen 2000

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 03.12.1999 Budsjett-innst. S. nr. 14 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 10.12.1999