Bevilgninger på statsbudsjettet for 2000

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1999 Budsjett-innst. S. nr. 6 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1999