Bevilgninger på statsbudsjettet for 2000

Budsjett-innst. S. nr. 5 (1999-2000) Jf. St.prp. nr. 1 (1999-2000) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 30.11.1999 Budsjett-innst. S. nr. 5 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1999

   Behandlet i Stortinget: 07.12.1999