Bevilgninger på statsbudsjettet for 2000

Budsjett-innst. S. nr. 2 (1999-2000), Jf. St.prp. nr. 1 (1999-2000), St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 1(1999-2000), kap. 11, 1502 og 1580, St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 5 (1999-2000), St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 8 (1999-2000) og St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 10 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1999 Budsjett-innst. S. nr. 2 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 13.12.1999