Endringer i skatteloven mv.

Ot.prp. nr. 21 (1999-2000), Innst. O. nr. 53 (1999-2000), beslutning. O. nr. 59-67 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 24.02.2000 Innst. O. nr. 53 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.02.2000

   Behandlet i Odelstinget: 07.03.2000

   Behandlet i Lagtinget: 28.03.2000