Samtykke til inngåelse av en avtale om norsk deltakelse i Verdensbankens Karbonfond

St.prp. nr. 40 (1999-2000), Innst. S. nr. 140 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 28.03.2000 Innst. S. nr. 140 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.03.2000

   Behandlet i Stortinget: 30.03.2000