Utbygging og drift av Ringhorne

St.prp. nr. 36 (1999-2000), Innst. S. nr. 148 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 04.04.2000 Innst. S. nr. 148 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.04.2000

   Behandlet i Stortinget: 11.05.2000