Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 38/97 av 27. juni 1997 om endring av Protokoll 31 til EØS-avtalen om EFTA-statenes deltakelse i EUs tredje flerårige program for små og mellomstore bedrifter

St.prp. nr. 5 (1997-98), Innst. S. nr. 28 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 01.12.1997 Innst. S. nr. 28 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1997

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1997