Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Kari Økland, Oddvard Nilsen, Marit Tingelstad og Gunnar Kvassheim om lov om granskningskommisjonen som skal foreta en bred gjennomgang av utredning, planlegging, prosjektering og utbygging av ny hovedflyplass for Østlandet og Gardermobanen

Dokument nr. 8:57 (1999-2000), Innst. O. nr. 58 (1999-2000), beslutning. O. nr. 74 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Carl I. Hagen, Gunnar Kvassheim, Kari Økland, Marit Tingelstad, Oddvard Nilsen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (FrP), (KrF), (H), (SP) og (V) Innstilling avgitt 11.04.2000 Innst. O. nr. 58 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.04.2000

   Behandlet i Odelstinget: 09.05.2000

   Behandlet i Lagtinget: 25.05.2000