Voss kommune sender skriv datert 18. april 2000 med uttalelse fra kommunestyret om "nasjonal rikdom - kommunal fattigdom"

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.