Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 13. juni 2000 (Jf. Innst. O. nr. 92): Stortinget ber Regjeringen utarbeide og iverksette et tilbud til domfelte seksualforbrytere under soning/sikring om frivillig kjemisk kastrering, og gi retningslinjer for hvordan slik behandling kan skje.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet