Troms fylkeskommune sender skriv datert 4. juli 2000 med uttalelse fra fylkesrådet om tannlegemangelen

Hvor er saken nå?

  1. 1 Referatsak

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.