Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Simonsen, Torbjørn Andersen og Jørn L. Stang om å gjøre det straffbart å rømme fra fengsel eller ikke komme tilbake til en fengselsinstitusjon etter permisjon

Dokument nr. 8:45 (1999-2000), Innst. S. nr. 184 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jørn L. Stang, Jan Simonsen, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 22.03.2001 Innst. S. nr. 184 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.2001

   Behandlet i Stortinget: 04.04.2001