Forslag fra stortingsrepresentantene Thore Aksel Nistad, Christopher Stensaker og Ulf Erik Knudsen om å øke fartsgrensen på motorveger klasse A fra 90 km/t til 110 km/t

Dokument nr. 8:80 (1999-2000), Innst. S. nr. 124 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christopher Stensaker, Thore A. Nistad, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 09.02.2001 Innst. S. nr. 124 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2001

   Behandlet i Stortinget: 15.02.2001