Forslag fra stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo om driftstilskudd til CatoSenteret

Dokument nr. 8:6 (2000-2001), Innst. S. nr. 75 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olav Gunnar Ballo Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 06.12.2000 Innst. S. nr. 75 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2000

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2000