Endring av løyvingar mv. for 2000 på Samferdselsdepartementets område

St.prp. nr. 20 (2000-2001), Innst. S. nr. 77 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2000 Innst. S. nr. 77 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2000

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2000