Forslag fra stortingsrepresentantene Børge Brende og Erna Solberg om å instruere ligningskontorene i å fastsette ligningstakst på bolig til maksimalt 30 prosent av teknisk verdi eller observerbar markedspris

Dokument nr. 8:25 (2000-2001), Innst. S. nr. 94 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børge Brende, Erna Solberg Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 14.12.2000 Innst. S. nr. 94 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2000

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2000