Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om lovforslag vedrørende vern i og ved sjøområder og implementering av bestemmelser om konsekvensutredninger

Dokument nr. 8:34 (2000-2001), Innst. S. nr. 173 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 14.03.2001 Innst. S. nr. 173 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.2001

   Behandlet i Stortinget: 27.03.2001