Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om oppheving av Stortingets vedtak om konjunkturavgiften på investeringer i nye næringsbygg

Dokument nr. 8:41 (2000-2001), Innst. S. nr. 134 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 08.02.2001 Innst. S. nr. 134 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.02.2001

   Behandlet i Stortinget: 01.03.2001