Landbruksministerens redegjørelse om de faglige vurderinger om smitterisiko og reelle effekter av tiltak mot kugalskap som norske myndigheter bygger på

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra landbruksministeren

Saksgang

  1. Status