Økonomiske konsekvenser av formannskapet i komitéen som overvåker gjennomføringen av sanksjonene mot Irak

St.prp. nr. 42 (2000-2001), Innst. S. nr. 135 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 09.02.2001 Innst. S. nr. 135 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2001

   Behandlet i Stortinget: 13.02.2001