Jordbruksoppgjøret 2001 - endringer i statsbudsjettet for 2001 m.m.

St.prp. nr. 92 (2000-2001), Innst. S. nr. 345 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2001 Innst. S. nr. 345 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2001