Erstatning til norske statsborgere som satt i japansk fangenskap under 2. verdenskrig

St.prp. nr. 67 (2000-2001), Innst. S. nr. 255 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 22.05.2001 Innst. S. nr. 255 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2001