Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 8/2001 av 31. januar 2001om endring av vedlegg XX i EØS-avtalen (direktiv om forbrukerinformasjon om drivstofføkonomi og CO2-utslipp i forbindelse med markedsføring av nye personbiler)

St.prp. nr. 69 (2000-2001), Innst. S. nr. 259 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 23.05.2001 Innst. S. nr. 259 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2001