Forslag fra stortingsrepresentant Odd Einar Dørum om at Stortinget skal få seg forelagt et lovforslag som skal forhindre diskriminering av minoriteter på utesteder

Dokument nr. 8:50 (2000-2001), Innst. S. nr. 193 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Odd Einar Dørum Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 29.03.2001 Innst. S. nr. 193 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2001

   Behandlet i Stortinget: 03.05.2001