Narvik kommune sender skriv datert 12- februar 2001 med uttalelse fra bystyret om iverksettelse av tiltak til bekjempelse av rasistisk motiverte voldshandlinger

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Avvist